Camca Bakı 2018

CAMCA şəbəkəsi, Rumsfeld Fondu tərəfindən təşkil olunan, peşəkarların birlikdə fikir, bilik, tədqiqat, təcrübə və ilham paylaşdığı, Orta Asiyanın 10 ölkəsi, Monqolustan, Qavqaz və Əfqanıstan ölkələrini əhatə edən mütəxəssislər toplusudur. Yeni nəslin regional liderləri azad bazar iqtisadiyyatı sistemlərinə, yaxşı idarəetməyə, hüququn üstünlüyünə və əsas insan azadlıqlarına dəyər verir, ölkə suverinitetini və milli dəyərləri dəstəkləyir, həmçinin, regional və qlobal kooperasiyanı qəbul edir. Orta Asiya – Qavqaz İttifaqı Proqramının məzunları tərəfindən qurulan CAMCA təşkilatının üzvləri birləşmiş regionun dəyərinə inanır və CAMCA ölkələrinin inkişafına, rifahına və əməkdaşlığına, fəaliyyət və layihələr vasitəsi ilə köməklik göstərir. Bu il Forumu Bakıda təşkil etməkdən qürur duyuruq. Biz, bu tədbir üçün identifikasiya və brendinq hazırladıq.